Giá chụp ảnh gia đình là bao nhiêu? Có cao hay không?Call 0912 797 887